Crowded days
▼Matsumoto / Nagano


▼Minami-otari / Nagano


▼Itoigawa / Nigata
▼Takaoka / Toyama


▼Fukui Sta. / Fukui
▼Nagahama, Lake Biwa / Shiga


▼Yugawara / Kanagawa